Sparekassen Vendsyssel

Navn Bo Bojer
Titel Afdelingsdirektør
Email bb@sparv.dk
Sektor Pengeinstitut
Website www.sparv.dk