De 10 netværks bud10 gode råd til succes

De 10 bud for NETværk og SAMarbejde

 Tag dig tiden og læse disse 10 bud, der helt sikkert giver dig succes

1. Stabilt fremmøde
Ikke uden grund er fremmøde det første bud. Ved stabilt fremmøde signalerer du, at du finder møderne vigtige ... At de øvrige medlemmer kan regne med dig.
Vis overskud og skab tillid ved at komme i god tid, det giver dig tid til at pleje dit netværk over morgenkaffen.
Denne indstilling til netværks arbejdet er altafgørende for hele gruppens fundament.
Afbud kan selvfølgelig forekomme ... Her viser du gruppen den respekt, at du altid afmelder dig i god tid, hvis det da ikke er muligt at sende en stedfortræder.

2. Vær forberedt
Være altid aktiv og søg aktuelle/nyttige info på gruppens website. Vær forberedt med din præsentation til hvert møde. Husk kun et budskab pr. præsentation. En ny historie, der belyser de udfordringer/behov, som du hjælper din kunder med, på din særlige måde.

Her klæder du medlemmerne, dine ambassadører, på med gode argumenter for, hvorfor de lige skal anbefale netop dig i deres netværk.
- Du har, til hvert møde, forberedt dine søgninger, dine kontakter, din hjælp, dine gæster og hvad du ellers byder ind med til fællesskabet.

3. Vær en god kontaktgiver
Implementer en fast og regelmæssig "netværks tid" som en del af din arbejdskalender.
Det er bevist igen og igen ... netværk starter med et "hvad kan jeg gøre for dig?" ...at åbne døre i dit netværk, er en aktivitet, der bedst kan sammenlignes med Google optimering, du kommer højere op i kontaktmodtagers bevidsthed.
Du bliver lettere at huske ... Vi kan nemlig kun rumme ganske få personer i "top of mind"

4. Hjælp andre
Inspirationspunktet er åbent for alle medlemmer, byd gerne ind og del din viden og dine kompetencer.
Som nævnt i bud 3. når du tilbyder din hjælp "google optimerer" du din person, din virksomhed og dit brand ... Alle har særlige kompetencer, noget vi er særligt gode til.
Det kan være, du er god til at surfe på LinkedIn, salgs kompetencer er efterspurgte, mødebooking er svært for de fleste, netværks kompetencer er i høj kurs, dine erfaringer og din faglige viden, fra dit arbejdsliv, kan ændre verden for andre.
At hjælpe andre udløser dels velvære hos dig selv, dels, på magisk, knytter din hjælp tætte og frugtbare relationer.

5. Introducer andre
Tag initiativ til at introducere personer i dit netværk, når du har på fornemmelsen, at parterne kan have fornøjelse og udbytte af at kende hinanden. Inviter evt. begge parter på kaffemøde hos dig, eller introducer personerne for hinanden, så de selv kan klare resten. Måske havde du ret, de introducerede kunne virkelig hjælpe hinanden, du er jo fantastisk, alle er glade ... hvis ikke ... nå ja, så er alle glade alligevel, ... netværket er udvidet, alle har positivt vist interesse for netværk, det er stadig win win win ...

6. Netværk i Duetmøder
Det er overfor hinanden, på den enes banehalvdel, at relationerne virkelig får næring. Det er her, med en kop kaffe og en times tid at gøre godt med, vi virkelig lærer hinanden at kende. Når vi, efter et godt duetmøde, omtaler hinanden i vort netværk, er det som at anbefale en god ven. Tilliden er styrket, vi har jo været der, vi har set virksomheden. Det er nu den ægte anbefaling, i netværket, kommer fra hjertet.

7. Medbring gæster
Hver gang du introducerer en gæst for gruppen, gør du 3 gode netværks ting på samme tid.

1. Du bidrager med en ny person til gruppen, hvorved nye og spændende kombinationsmuligheder af netværk kan vise sig.
2. Du viser din gæst dit netværk, du åbner muligheden for, at gæsten får udvidet sit netværk, og måske endda beslutter sig for, at blive en del af fællesskabet.
3. Du viser gruppen og din gæst, at du er åben for konceptet omkring netværk, at du vil bidrage og værdsætter både gruppen og din gæst.

8. Hav præcise søgninger
"Søg og du skal finde" et gammelt bibel citat, som meget præcist beskriver, hvordan du bedst høster frugten af disse 10 buds indsats. Søger du diffust små og mellemstore virksomheder, ringer der sjældent klokker i dine ambassadørers øren. Igen, vi kan jo kun rumme ganske få kontakter, i vores hukommelse, ad gangen. Leder du os derimod godt på vej i din søgning, med præcist segment, område, titel og konkret navn, vokser chancen for åbninger proportionalt med dine ledetråde.
En præcis søgning sætter samtidigt vigtige spor til mulige parallelle kontakter.

9. Vær en god kontaktmodtager
At modtage en kontakt er virkelig en tillids erklæring til dig fra kontaktgiver. Du er nu blevet præsenteret og anbefalet af dit netværk. Du har fået åbnet en bagdør til nogen, der faktisk forventer at blive kontaktet af dig.
Din reference, (din kontakt åbning) er tilmed lydhør for dit produkt/ydelse. Vis taknemmelighed til både kontaktgiver og din kontakt/reference. Sørg for, så hurtigt som muligt, at servicere din nye kontakt/reference. Glem aldrig, med tak, at orientere kontaktgiver om resultatet af åbningen til referencen.

10. Brug de sociale medier
Orienter dit netværk på de sociale medier, om dit netværks arbejde i gruppen. Herved gør du 3 gode netværkshandlinger samtidigt.

1. Du brander dig selv som en god netværker
2. du udbreder konceptet, målrettet erhvervs netværk, på en positiv måde,
3. du tiltrækker opmærksomhed til gruppen, og dermed muligheden for nye besøgende.